Power through motion

Om Explosive Self Defence System

Kort om ESDS

ESDS är ett självförsvarssystem som bygger på kroppens instinktiva försvarsreaktioner, vilket gör det lätt att lära sig och applicera. Inga förkunskaper krävs. Ett självskydd som passar för alla. Tekniken vi använder är så enkla att inlärnings processen tar ca 1 minut, från de att eleven ser tekniken för första gången tills eleven använder och applicerar sina nya kunskapen.!

Om ESDS

Här hittar ni information om Explosive Self Defence System, ESDS.

ESDS är ett självförsvarssystem som bygger på kroppens instinktiva försvarsreaktioner. Detta gör det lätt att lära sig och applicera. Inga förkunskaper krävs, metoderna passar alla. ESDS är ej heller baserat på någon kampsport.

Träningen är scenariobaserad vilket innebär att man tränar i en miljö där man verkligen kan bli utsatt för aggressiva situationer. 

Under utbildningen går man igenom och lär sig förstå/hantera mentala samt fysiska reaktioner/beteenden hos både offer samt förövare. Man går igenom metoder för att förebygga konflikt-situationer, tal, attityd, kroppspråk samt handgripligt agerande om handgemäng uppstår. 

Konceptet är framtaget av Slavo Gozdzik som är grundaren av International Police Defence Tactics Association (IPDTA). ESDS baseras på följande koncept,

  • Öppna händer.
  • Kroppens känsliga områden.
  • kroppens instinktiva försvarsreaktioner.
  • Distraktion och Beteende under stress.

Öppna händer, Ett slag med en knuten hand kommer alltid att se mer brutalt ut än en öppen han teknik / slag. Så kan ett oberoende vittne se på det, men även lagen.

Kroppens känsliga områden, Olika självförsvars tekniker / distraktions metoder blir effektivare om de utförs mot kroppens olika känsliga delar. Det kan handla om olika sorters finter och/eller kraftfulla tryck eller i rent självförsvar / nödvärnssituationer t.o.m kraftfulla slag.

Fördelen med ESDS koncept är att man vid nödvärn använder man sig utav tekniker med öppen hand. Kom ihåg att i nödvärn p.g.a rädsla, stress, smärta, blir det oerhört svårt att kunna använda sig utav finmotorik. Att till exempel, slå på några speciella känsliga punkter, då motståndaren rör sig. Små punkter där det krävs mycket fin motorik för att manipulera är en bortkastad tid ur rent självförsvars synpunkt. Det kräver för mycket träning och för mycket finmotorik och fungerar inte i stressfulla lägen ändå. Därför kommer vi att använda oss utav olika känsliga områden som är stora, lätta att komma åt och lätta att påverka.

Kroppens instinktiva försvarsreaktioner.

Vid olika former av överraskande angrepp kommer kroppen att reagera rent reflexmässigt / instinktivt. Kroppen kommer att tvinga fram en korrekt för situationen reaktion för att minimera egna skador. Detta inträffar hos alla utsatta för angrepp individer. Oavsett om man tränar självförsvar / kampsport eller ej.

Först inträffar det instinktiva därefter när / om hjärnan uppfattat vad som hänt träder det intränade kunskapen fram. Den instinktiva reaktionen varierar beroende på angreppet, dess intensitet, position och så varierar den från tillfälle till tillfälle. Därför kan man aldrig säga att den exakta instinktiva reaktionen mot en höger swing är att lyfta upp armen i 135 graders vinkel. Det instinktiva är just vad det är… det instinktiva. Icke förberett.

Även om det kan finnas vissa likheter så kommer det alltid att vara lite annorlunda. Det överraskande angreppet tvingar fram en reaktion som utförs utan att tänka och som saknar några finesser. Det blir en grov motorisk rörelse, enkel att utföra i syftet att skydda kroppen. Det intressanta är att det inte går att ” sudda ut ” dessa instinktiva reaktioner från din självförsvar / träning. Så fort överraskningen, rädsla, stress, smärta, trötthet inträffar, även under dina tränings pass, kommer kroppen att ” tvinga ” fram det instinktiva.

Distraktion och Beteende under stress.

Det måste poängteras att det är näst intill omöjligt att kontrollera / få ett grepp på eller hålla fast / en person som är fullt intakt utan att få dennes uppmärksamhet på något annat. Någon form av distraktion i form av verbal eller visuell distraktion. Distraktion är en metod för att avleda motpartens fokus från olika planerade handlingar. Nedan delar vi distraktions metoder i 2 huvudgrupper:

  1. Fysisk distraktion / i form av fint, tryck mot känslig kropps del, kast av ett föremål mot t.ex. ansikte mm …
  2. Verbal distraktion / skrik, order eller frågor.

I regel används en kombination av båda metoder för att förstärka effekten av dessa och för att uppnå en planerad resultat

Distraktion kan utföras i syfte att skapa avstånd / självförsvar – nödvärn / eller förkorta avstånd / övergå direkt till ett gripande / Oavsett vilken metod som används bör det utföras på ett sådant sätt att motparten blir chockad / desorienterad / fundersam under ett ögonblick.

Metoder som används bör utföras utan förvarning och så explosivt så möjligt. Resultatet utav en distraktion varierar från en del av sekund till flera sekunder beroende på bl.a utförandet. Man måste också påpeka att en distraktion måste direkt följas av en lämplig självförsvars metod eller en fasthållande / gripande teknik.