Power through motion

Filosofi och Trademark

Bu Shi Do

Om man tränar någon form av Japansk kampsport / System så kommer man i kontakt med Bu-shi-do som litterärt betyder Militär-riddare-väg. I Bushido finns ett starkt moraliska principer. Detta kodex skulle man som krigare/riddare också använda sig av i sitt dagliga liv. Dessa moraliska principer finns också i taido.

Rättrådighet, Gi 義. Rätt beslut, taget med rätt attityd och baserat på sanningen.
Mod, Yūki 勇氣. Innebar även att uthärda.
Universell kärlek, Jin 仁.
Respekt, Rei 禮. Att göra det rätta, visa artighet
Uppriktighet, Makoto 誠.
Heder, Meiyo 名誉.
Lojalitet, Chūgi 忠義 och hängivenhet

Taido och dess filosofi

Taido är en livsfilosofi med mycket fokus på hälsa och välbefinnande där man tränar både kropp och sinne. Genom träningen bygger du upp ett tredimensionellt tänkande och en medvetenhet i alla situationer. Att träna Taido ger dig inre balans för kropp och sinne.

Filosofin inom Taido innebär även att ha god hälsa, vilket är en kombination av harmoni mellan psyke och fysik. Enligt vår filosofi har vi alla en skyldighet att vårda kroppen på bästa sätt. Detta genom att äta och dricka hälsosamt, ha fysiska aktiviteter, mental aktivitet/stimulans/träning, samt tillräckligt med fysisk och psykisk vila. Under träningen utvecklar du hur du lugnar ditt sinne och frammanar rätt fokus för att hitta den rätta inspirationen, även hur du använder dig av din energi för att utveckla dig – både kropp och sinne.

Go Jo Kun

Go Jo kun fungerar som en uppsättning av fem vägledande principer, läses upp högt av all i början av varje träningspass i Japan, detta syftar till att rama in den, inom ett etisk sammanhang.

  1. Attityd. Rensa sinnet, och låt dess rena spegel reflektera omgivningen Med korrekt sinnesstämning ser du den rätta vägen.
  2. Sinne.Kropp och sinne måste vara ett. Med korrekt attityd blir du respekterad.
  3. Energi.Stärk din ande med energi från seika tanden. Med den rätta andan fruktar du ingen kamp.
  4. Agerande.I varje handling, så skall du följa den väg och etiska regler som du blivit lärd. Då agerar du rätt, och finner den mänskliga vägen.
  5. Teknik.Gör de nödvändiga åtgärderna för att bemöta situationen. Var anpassningsbar i din teknik och behåll friheten i de kroppsliga rörelserna. Med korrekt teknik har du kontrollen.

Taidons Trademark

Vårt märke är en kombination av ett spjut och en sköld, attack och försvar i en och samma rörelse. (Kobo itai) Idén till märket kom från en gammal sägen från Kina.

Det sägs att i Kina för länge sen fanns två Generaler vars vapensmeder hävdar att deras vapen är oövervinnerliga”. En äldre man hörde detta, han ville givetvis testa vapensmedern, och se om vapnen var oövervinnerliga.

Den gamle mannen sa, -” Generaler låt oss se om era vapen är oövervinnerliga”. Generalerna gick med på detta. Valet föll då på ett spjut och en sköld. Spjutet slungades med våldsam kraft mot skölden, resultatet blev att spjutet lyckades delvis trängde igenom skölden, men spetsen på spjutet gick sönder i kollisionen, så och skölden.

Denna situation beskrivs också i Taidons märke. Sensmoralen i detta är att enbart försvar eller attack räcker ej, utan ett samspel mellan dessa är det bästa, Kobo ittai.