Power through motion

Kuroi Obi. Svart bälte, 1-2 Dan

1 – 2 Dan Tekniker

Shodan, 1 Dan

1. Nentai no hokei* Form för spinnande rörelse (yo)

2. Nenin no hokei* Form för spinnande rörelse (in)

3. Jissen* Kamp

4. Sentai shitto ate Rotation med knästöt

5. Untai zenmen dori  Vågrörelse med grepp framifrån

6. Hentai gaeshi geri Fallande reverserande spark

7. Hentai gyakugeri Fallande omvänd spark

8. Nentai shajo geri Spinnande falland / lutande spark

9. Tentai koten geri Rullning bakåt med spark

*Graderingskrav. 

Här kan du skriva ut; Träningsmatrikel

Nidan, 2 Dan

1. Tentai no hokei* Form för rullande rörelse (yo)

2. Tenin no hokei* Form för rullande rörelse (in)

3. Jissen* Kamp

4. Sentai tecchu ate Rotation med underarmsstöt

5.  Untai gyakuashi dori Vågrörelse med grepp mot benet

6. Untai gajo geri Vågrörelse med sittande dubbelspark

7. Hentai moroashi geri Fallande dubbel bakåtspark

8. Hentai nage kuzushi Fallande balansbrytning med kast

9. Nentai gyaku do garami Spinnande benfällning mot kroppen

*Graderingskrav.

Här kan du skriva ut; Träningsmatrikel