Power through motion

Cha Obi. Brunt bälte, 2-1 kyu

2 – 1 Kyu Tekniker

1. Hentai no hokei* Form för fallrörelse (yo)

2. Henin no hokei* Form för fallrörelse (in)

3. Gedan no kobo* Serie med låga anfall och försvar

4. Nentai no hokei* Form för spinnande rörelse (yo)

5. Nenin no hokei* Form för spinnande rörelse (in)

6. Sentai tegatana uchi Rotation med handkantsslag

7. Sentai harai kuzushi  Rotation med bensvep

8. Sentai haimen dori Rotation med grepp bakifrån

9. Untai fujo geri Hoppande bakåtspark

10. Hentai kake kuzushi Fallande balansbrytning med hakning

11. Nentai jun do garami Spinnande benfällning med kroppen 

12.  Nentai gaeshi garami Spinnande kontring mot Nentai garami.

13. Tentai sokuten geri Hjulning med spark

14. Jissen Kamp

*Graderingskrav.

Här kan du skriva ut; Träningsmatrikel