Power through motion

Mon Obi (Barngrader)

Om shinsa, gradering för barn

Varje termin avslutas med gradering. Alla i barntaido gruppen graderas samtidigt, inför en eller flera taidoinstruktörer. Målet är att stärka elevernas självförtroende. Samtliga graderingsdel tagare får ett diplom.

Bälte och terminsstreck ingår i graderingsavgiften (Se avgifter). Mon-grader registreras ej i Japan.

Vid graderingscermonin/diplomutdelningen förklaras också ansvaret det innebär att vara högre graderad – att man är ett föredöme för de lägre graderade träningskompisarna i klubben.

Grad Bältestecken Rek. minimitid och Ålder

12 mon Vitt bälte med blå rand 1 termin 7 år

11 mon Vitt bälte med blå rand + ett streck 2 terminer 7 år

10 mon Blått bälte med vit rand 3 terminer 8 år

9 mon Blått bälte med vit rand + ett streck 4 terminer 8 år

8 mon Vitt bälte med grön rand 5 terminer 9 år

7 mon Vitt bälte med grön rand + ett streck 6 terminer 9 år

6 mon Grönt bälte med vit rand 7 terminer 10 år

5 mon Grönt bälte med vit rand + ett streck 8 terminer 10 år

4 mon Vitt bälte med brun rand 9 terminer 11 år

3 mon Vitt bälte med brun rand + ett streck 10 terminer 11 år

2 mon Brunt bälte med vit rand 11 terminer 12 år

1 mon Brunt bälte med vit rand + ett streck 12 terminer 12 år

12 mon, första blå bältet*

1. Kullerbytta framåt (tentai zenten från kamae till kamae)

2. Jämfotahopp över taidokompis (ungi)

3. Förflyttning framåt/bakåt i gamaj (tsuisoku / taisoku)

4. Förflyttning runt taidokompis (kosoku, tensoku, ko…)

5. Vågslag (untai no zuki)

6. Undanfallande bakåtspark (hentai ebi geri)

11 mon, andra blå bältet*

1. Kullerbytta bakåt (tentai koten från kamae till kamae)

2. Dra loss/putta bort med gamaj (insoku/tsuisoku)

3. Gamaj åt fyra håll (kamae shiho)

4. Sidoförflyttning med vågslag (kosoku, untai no zuki)

5. Vågspark och slag (untai no geri zuki)

6. Sidofall med uppåtspark (hentai manji geri)

10 mon, tredje blå bältet*

1. Hoppa och snurra (untai sengi)

2. Liggande hjulning (nengi)

3. Jämfotahopp över liggande rullande kompis (ungi mot nengi)

4. Så och insåkå (sosoku, insoku)

5. Snurrslag (sentai no zuki)

6. Hoppa över, landa lågt, sätta handen på kompis och gå bakåt till kamae (untai hien zuki, eji dachi, gentai)

9 mon, fjärde blå bältet*

1. Hjulning (tentai sokuten)

2. Snedrullning framåt / bakåt (kaitare zenten/koten)

3. Rulla med efter putt i olika riktningar till gamaj.

4. Undanfall (ducka) bakåt/framåt (ohenfubi: kawachi)

5. Hjulning med slag (tentai sokuten zuki)

6. Bakåtrundspark på knä (hentai hangetsu ate)

7. Ka- och Gensåkå (kasoku, gensoku)

8 mon, första gröna bältet*

1. Kullerbytta över kompis (tobu kumi zenten)

2. Kullerbytta hoppa över kompis (zenten ungi)

3. Snurr med spark (sentai kaijo geri)

4. Bakåt-snurrspark (hentai senjo geri)

5. Sax-hoppspark (sonoba tobu geri)

6. Parövning: Sidoförflyttning 2 gånger, undanfallande bakåtspark. Kompisen följer med och duckar. (ko, ko, ebi geri/ko, ko, o hen fubi)

7. Liten hokei: med hälsning samt exempelvis untai eji zuki i tre riktningar och tillbaka ned i seiza med avhälsning.

7 mon, andra gröna bältet*

1. Hjulning över kompis (tobu kumi sokuten)

2. Parövning: Gå omkring i gamaj och håll kompisen framför

3. Kullerbytta och hoppspark (zenten, untai hien geri)

4. Kullerbytta till sidan av en kompis, sidofall med uppåtspark (kaitare zenten, manji geri)

5. Liten hokei: med hälsning samt exempelvis tentai sokuten zuki i tre riktningar och tillbaka ned i seiza med avhälsning

6 mon, tredje gröna bältet*

1. Skapa egen hokei: Hälsning, förflyttning, tekniker, start och stopp på samma ställe. Öka antalet förflyttningar och tekniker ju högre grad som tas.

2. Två fritt valda rörelser/tekniker från tidigare grader.

5 mon, fjärde gröna bältet*

1. Hoppsparkar (untai hien geri)

2. Skapa egen hokei: Hälsning, förflyttning, tekniker, start och stopp på samma ställe. Öka antalet förflyttningar och tekniker ju högre grad som tas.

3. Fyra fritt valda rörelser/tekniker från tidigare grader, varav minst en parövning.

4 mon, första bruna bältet*

1. Kobo: uppgjord kort kombination av förflyttning attack / försvar

2. Fyra fritt valda rörelser/tekniker från tidigare grader, varav minst en ”liten hokei”.

3 mon, andra bruna bältet*

1. Kobo: uppgjord kort kombination av förflyttning attack / försvar

2. Fem fritt valda rörelser/tekniker från tidigare grader, varav minst två ”liten hokei”.

2 mon, tredje bruna bältet*

1. Skapa en egen uppgjord kamp mot flera motståndare. (yakusoku sotai övar kreativitet, rumsuppfattning och koordination)

2. Sex fritt valda rörelser/tekniker från tidigare grader, varav minst två ”liten hokei” och en kobo.

1 mon, fjärde bruna bältet*

1. Skapa en egen uppgjord kamp mot flera motståndare. (yakusoku sotai övar kreativitet, rumsuppfattning och koordination)

2. Sju fritt valda rörelser/tekniker från tidigare grader, varav minst två ”liten hokei” och en kobo.

3. Fyra rörelser/tekniker från tidigare grader, som examinatorerna väljer tillsammans med instruktören.