Power through motion

Midori Obi. Grönt bälte, 4-3 kyu

4 – 3 Kyu Tekniker

1. Unsoku Gorendo Förflyttningar i fem serier

2.2. Untai no hokei* Form för Vågrörelse (yo)

3. Unin no hokei* Form för Vågrörelse (in)

4. Chudan no kobo*  Serie med medelhöga anfall och försvar

5. Seimei no hokei Andningshokei

6. Sentai shajo geri Rotation med fallande / lutande spark

7. Sentai kajo geri Rotation med rundspark, hög

8. Untai fumi ate Vågrörelse med stamp

9. Untai oshi kuzushi Vågrörelse med balansbrytning

10. Hentai manji geri Fallrörelse med rundspark

11. Hentai suihei geri     Fallande horisontalspark (plant-vatten) 

12. Nentai (jun/gyaku) ashi garami  Spinnande benfällning med/mot knäled

13. Tentai sokuten zuki  Hjulning med slag

14. Jissen Kamp

*Graderingskrav.

Här kan du skriva ut; Träningsmatrikel