Power through motion

Murasaki Obi. Lila bälte, 6-5 kyu

6 – 5 Kyu Tekniker

1. Unsoku happo. Åtta fotförflyttningar.

2. Sentai no hokei.* Form för vertikal rotation. (yo)

3. Senin no hokei.* Form för vertikal rotation. (in)

4. Jodan no kobo.*  Serie med höga anfall och försvar.

5. Sentai chokujo zuki. Rotation med rakt slag.

6. Sentai sanbon nukite. (senin no zuki) Rotation med tre fingertoppsstick.

7. Untai eji zuki. Vågrörelse med slag.

8. Untai sanbon nukite. (unin no zuki) Vågrörelse med tre fingertoppsstick.

9. Untai shomen geri. Vågrörelse med framåtspark.

10. Untai nidan geri. Vågrörelse med hoppspark.

11. Hentai ebi geri. Fallrörelse med bakåtspark.

12. Hentai senjo geri. Fallrörelse med snurrspark.

13. Nentai hangetsu ate. Spinnande rörelse med halvmånespark.

14. Tentai zenten zuki.* Rullning framåt med slag.

*Graderingskrav.

Här kan du skriva ut; Träningsmatrikel