Power through motion

Dojo - Vår träningshall

Så här agerar och uppför vi oss under träning

Kamidana

Dojon (Dojo, plats där vägen, do utövas) (dōjō, 道場) är en lokal där en traditionel japansk Budo utövas. Inom budon blir ordet dojo ofta synonymt med träningslokal men dojon kan även, såsom ofta i äldre japansk budo, främst ha en rituell funktion medan själva träningen sker någon annanstans – ofta utomhus.

En traditionell japansk dojo har oftast en hedersplats längst fram, Kamiza, som i träningshallen, dojo, som kan har ett miniatyr shinto-helgedom, Kamidana, längst fram. Kamiza har ofta en bilder av stilens grundare, och i väst ersätts ofta miniatyr shinto-helgedomen med en bild av stilens grundare eller så finns båda -Taidons grundare är Seiken Shukumine.

För att vi alla skall trivas och ha en säker träningsmiljö, så har vi en del regler som vi vill att ni följer.

Rei-Gi = Etikett-beteende
Rei-Ho = Etikett-metod

Tecknet 礼 ”Rei” brukar översättas med buga, men bokstavligt betyder de artighet. Det omfattar också tillhörande begreppen rei-gi och rei-ho.

Rei-gi innebär sätt eller beteende att visa etikett, med hänvisning till hur vi beter oss mot varandra för att visa artighet och respekt

Rei-ho är en term som uttrycker regler eller begrepp artighet och respekt.

Hur man använder Rei-go och Rei-ho i dojon

Etikett i dojon

1. Var alltid artig.

2. Buga alltid när du träder in i dojon och innan du lämnar dojon. Detta görs innan du kliver in i salen.

3. Benämn alltid svartbälten med ändelsen –san efter namnet (såsom ”namn”-san) och den vars dojo man träder in i för sensei (såsom Mikael eller Eddie sensei i Gubbängen eller Håkan sensei i Vällingby). Benämn brunbälten med ändelsen –sempai efter namnet (såsom ”namn”-sempai).

4. Var alltid i tid, ombytt och redo att börja träna. Var behjälplig om din tränare önskar hjälp med någon uppgift.

5. Ha alltid din taido-gi ren och hel till träningspasset.

6. Se till att klubbmärken sitter på rätt plats enligt föreningens policy på din taidogi.

7. Byt om till din taidogi i omklädningsrummet. Promenera inte runt på stan med din taidogi – du representerar STaF och taido när du har din taidogi på dig. Det visar på respekt för din budo och dina instruktörer.

8. Ha regelbunden närvaro på träningspassen, det är för din utveckling och för en bättre hälsa.

9. Var uppmärksam på din hälsa, ditt beteende och välmående. Du kommer till träningen för att träna, men även för att ha roligt och utvecklas. Om du inte känner dig helt bra, berätta det för din tränare.

10. Om du mot förmodan skulle vara sen till träningen, sätt dig i seiza vid mattkanten riktad mot shomen och grundaren Seiken Shukumine och invänta din instruktörs uppmärksamhet. Hälsa därefter med frasen ”Shitsu rei shimasu” (ungefär ”Förlåt att jag är sen och stör”) och buga. När din tränare uppmärksammar dig är du välkommen att delta i träningen.

11. Koncentrera dig på din träning och var alltid tyst när din instruktör pratar.

12. Om du behöver lämna dojon under träningspasset, fråga och uppmärksamma din instruktör. Detta är av säkerhetsskäl.

13. Om du inte kan delta på ett träningspass, på grund av exempelvis sjukdom, meddela din instruktör innan.

14. Under träning och utanför dojon, var ödmjuk och respektfull. Att vara respektlös gentemot din tränare och dina träningskamrater tolereras inte. Detta gäller även inför andra budoarter.

15. Vid instruktioner från din tränare, för att visa att du har förstått, svara klart och tydligt ”Hai!” eller ”Hai, sensei!”

16. Det är ditt ansvar att hålla din dräkt och ditt bälte i ordning även under träningspasset. Uppmärksamma även träningskamrater om deras dräkt/bälte skulle bli i oordning. Behöver du rätta till din taidogi, vänd dig mot ytterväggen medan du ordnar det.

17. Bär inte smycken under träningen och håll naglar kortklippta.

18. Ligg inte på mattan. Genom att hålla hårt på denna regel så vet vi att om någon ligger ner på mattan är denne skadad.