Power through motion

Shinsa

Shinsa – Examen

Inför graderingen

STaF erbjuder dig som har tränat minst en termin att visa upp dina kunskaper, för en examensförrättare. Personlighet och en teknisk bedömning ligger till grund för graderingssystemet. Innan kyu och dan graderingen så skall du skriva ut ett examensprotokoll som du fyller i och har med till examensförrättaren. Protokollet hittar du även under huvud menyn, för medlemmar, dokument och mallar. Du måste även ha betalat din medlemsavgift samt terminsavgift, detta gäller både för mon grader (Barntaido) samt för kyu och dangrader.

Grader inom Taido

Taido så tillämpar vi ett graderingssystem för vuxna med kyu- och dangrader. Det är mycket vanligt inom japansk budo.

Vuxna börjar med sex olika kyugrader, den första nivån heter 6 kyu, därefter 5 kyu ända ner till 1 kyu. För att visa vilken grad man har, använder vi bälten i olika färger. För 6-5 kyu är bältet lila, 4-3 kyu grönt bälte och 2-1 kyu brunt bälte. Efter brunt bälte kommer det svarta bältet.

Det finns åtta grader av svart bälte. Det första svarta bältet heter 1 dan (shodan), därefter går man till 2 dan och så vidare upp till åtta dan.

Barnens system kallas mongrader. Mongraderna som användas inom barntaido kännetecknas av att man har ett vitt bälte med olikfärgade ränder. Mon graderna börjar på 12 mon och slutar på första (1) mon.

Japanska Shōgōtitlar

Vi som tränar Taido tilltalar sina lärare med sensei. Juniora och seniora studenter är åtskilda via ett senpai/kōhai-system.

Innom Taido så tillämpas vi även Shōgō titlar för att hänvisa till seniora instruktörer. Shōgō (称号) ”titel”, ”namn”, ”grad” är titlar som vi använder. t.ex. Kyōshi Jansson Nanadan, när vi hälsar på och av träningen.

  • Renshi (錬士): Instruktör, tränare.
  • Kyōshi (教士): avser en avancerad lärare.
  • Hanshi (範士): syftar på en senior expert som hålls för ”lärarnas lärare”.

Andra titlar som vi använder är; Sōke, nedärvd titel där uppgift är stilöverhuvud.