Power through motion

Kangeiko

Kangeiko

PÅMINNELSE. Inbjudan till det digitala Kangeiko kommer via mail, så kolla mailen.

Anpassad Kangeiko, lördagen den 9 januari 2021Vanligtvis ses vi i dojon och har heldagsläger och avslutar med en måltid tillsammans. Kommande Kangeiko blir annorlunda.

Klockan 13:00-17:00 (som senast) håller vi digitala föreläsningar (med pauser mellan varje pass), enligt schemat nedan.

13:00 Träningsplanering, av Hannah san.

14:00 Graderingskriterier, av Micke sensei.Micke sensei går igenom graderingskriterierna för kyu-grader, en fortsättning från tidigare träningar i dojon. Anledningen till att gå igenom dessa är för att förtydliga för medlemmen vad denne blir bedömd på under graderingar. Kyugrader innehas av medlemmar som deltar i vuxenpassen.

15:00 Japansk kultur, bl a varför har vi ett shrine i dojon, av Kim sempai

16:00 Meditation, teori och praktik, av Bea senseisenast kl 17.00 avslutning

Välkomna att starta 2021 tränings år, två av Bushido kodex vill jag lyfta fram för 2021. Yu, står för att man är modig, har kurage bl.a, det andra är Jisei, står för att man har självdisciplin, Självbehärskning. Detta är speciellt viktigt nu i dessa pandemi tider. STaF vill givetvis att vi kan komma igång med träning i dojo, men så länge vi inte kan det, så måste vi använda Yu och Jisei för att upprätthålla en möjlig standard på vår fysik och hälsa, så vi längtar till att starta träningen i dojon, när vi äntligen får tillträde till de.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.