Power through motion

Presentation av styrelsen

Presentation av styrelsen

Den 18 mars höll vi ett digitalt årsmöte. I och med detta har vi en ny styrelse som presenteras här nedan.

Sara Danielsson, ordförande
Mikael Jansson, vice ordförande
Magnus Berg, ledamot
Gabriel Beck-Friis, ledamot
Theresia Aurén, kassör
Kim van Wijk, suppleant
Hannah Kanjah, suppleant

Vi vill tacka fd ordförande Beatrice Kantén för hennes väl utförda arbete!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.