Power through motion

Privacy Policy

Policy om personuppgifter och cookies

Stockholms Taidoförening

Medvetenhet om att respektera användarnas integritet på Internet är av yttersta vikt. Denna integritetspolicy är avsedd att ge information om integritet och datainsamling för webbplatsen: http://www.taido.se Webbplatsen drivs av Stockholm’s Taido Förening. Nedan benämns STaF Om du har frågor eller funderingar kring detta uttalande bör du först kontakta vår webbplats samordnare på webmaster@taido.se eller via post till:

  • Stockholm’s Taido förening
  • c/o Mikael Jansson
  • Helgdagsvägen 15. Lgh. 1301
  • 123 60 Farsta

Identifierande information.

I allmänhet kan du besöka webbplatsen utan att berätta vem du är eller ge någon information om dig själv. I vissa områden av webbplatsen, ber vi dig att lämna upplysningar som gör det möjligt att tillhandahåller tjänster som kräver registrering, eller till uppföljning med dig. I allmänhet gör STaF en förfrågan om identifierande information när du:

  • Begära lösen till medlemssidorna
  • Nyhetsbrev

I dessa fall kommer STaF frågar efter ditt namn, adress, e-postadress, telefonnummer och andra relevanta uppgifter som behövs för att förse dig med dessa tjänster. I alla fall om du får ett nyhetsbrev eller annan försändelse från oss kommer du alltid att kunna ”Avsluta” dessa utstick när som helst.

Vad STaF kommer att göra med din information.

Om du väljer att lämna personuppgifter för något av ovanstående syften, är denna information bevaras av STaF och kommer endast att användas av STaF för att stödja din relation med oss. Vi kommer inte lägga dig till en sändlista, eller nyhetsbrev utan din registrering för denna tjänst. Vi kommer endast att kontakta dig om ytterligare information krävs från dig för att slutföra en tjänst.

Vad andra får göra med dina uppgifter.

STaF delar inte, hyra ut eller sälja någon personligt identifierbar information via vår webbplats (t.ex. ditt namn eller e-postadress) till externa organisationer, för användning i marknadsföring eller värvningar. Då och då kan STaF använda ombud eller underleverantörer som kommer att ha tillgång till din personliga information för att utföra tjänster för STaF (t.ex. underhålla databasen, Webb mm), men vi krävs av dem att de hålla informationen konfidentiell och får inte använda den för något annat syfte än att utföra tjänsterna för STaF.

Dessutom kan STaF också dela den samlade information om sina medlemmar och sin webbplats besökare, till annonsörer, affärspartners och andra tredje parter. Exempelvis kan vi informera att våra användare är x procent PC användare och y procent Macintosh-användare. Inga av dessa uppgifter kommer dock att innehålla personligt identifierande information om våra användare.

Personuppgiftshantering GDPR

STaF använder medlems- och köhanteringsregistret SportAdmin. Där finns personuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer, e-postadress och personnummer. När man blir medlem hos oss godkänner man samtidigt att vi registrerar de personuppgifter som behövs, för till exempel närvarohantering, försäkringar, fakturering och föreningsbidrag. Personuppgiftsansvarig i STaF är styrelsen och tillgång till personuppgifterna har endast styrelsen och instruktörer.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

STaF behandlar dina personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter så som träningsverksamhet, för att hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner så som terminsavgifter, för att ansöka om bidrag från Riksidrottsförbundet och Stockholms kommun samt för att kommunicera med medlemmar och vårdnadshavare.

Vilka delar vi dina personuppgifter med?

STaF delar inte dina personuppgifter med någon tredje part, dock förbehåller sig Riksidrottsförbundet rätten att kontrollera föreningens medlemsregister i samband med ansökan om aktivitetsbaserade bidrag.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Medlemskap i föreningen är på årsbasis och medlemsregistret uppdateras och revideras årligen där inaktiva medlemmars personuppgifter plockas bort.

Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att när som helst begära ett registerutdrag av dina personuppgifter. Du har rätt att begära dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande, samt att begränsa användandet av dina personuppgifter så länge de förblir okorrigerade. Om behandlingen grundar sig på ditt samtycke har du när som helst rätt att dra tillbaka detta.

Cookies.

Vi kommer att använda en funktion i din webbläsare för att skicka din dator en ”cookie”. Vi använder inte cookies för att hämta någon personlig information från din dator. Vi använder endast cookies för att lära sig hur de kan förbättra våra webbplatser och för att ge dig bättre, mer personlig service. Om du inte accepterar användandet av cookies kan du stänga av cookies via din webbläsares säkerhetsinställningar.

En cookie är en liten textfil som skickas från vår webbserver och som sparas av din webbläsare. Vi samlar och använder statistik om besökarens och trafikleverantörer. Statistik innehåller aldrig någon form av information som är personlig. Du kan hitta information om hur du kan förhindra cookies på, www.minacookies.se

Ändringar i denna policy.

STaF kan från tid till annan ändra sin integritetspolicy. Du bör därför regelbundet besöka denna sida, så du är medveten om sådana ändringar. Vi kommer dock inte använda din befintliga information på ett sätt som inte tidigare lämnat. Kontakta oss. Om du har några frågor om vår integritetspolicy och / eller praxis i vår webbplats kan du skriva till:

  • Stockholm’s Taido förening
  • c/o Mikael Jansson
  • Helgdagsvägen 15. Lgh. 1301
  • 123 60 Farsta

Reservation mot eventuella felaktigheter

Vi reserverar oss mot eventuella felaktigheter avseende information som presenteras på webbplatsen. Hittar du något som inte stämmer är vi tacksamma om du meddelar oss via e-post till webmaster@taido.se