Power through motion

Albert Einstein

Det finns en drivkraft som är kraftfullare än ånga, elektricitet och atomkraft: viljan.