Power through motion

J Willard Marriott

Bra timmer växer inte under bekväma förhållanden; ju starkare vind, desto starkare träd.