Power through motion

William Shakespeare

Våra kroppar är våra trädgårdar…våra viljor är trädgårdsmästare.