Power through motion

Sammanfattning av KUT 2021

Sammanfattning av KUT 2021

Den 18/9 hölls KUT (klubbutvecklingsträff) i Uddevalla. Träffen är en återkommande händelse som arrangeras av Svenska Taidoförbundet. På plats fanns representanter från de flesta föreningar i Sverige. Hannah Kanjah, Mikael Jansson, Eddie Herlin och Stefan Agnvall från STaF.

Dagen börjades med en presentation om MotoiQ och physcial literacy av Pilo Stylin från SB&K. MotoriQ är ett projekt som drivs av SB&K som bygger på physical literacy, ett begrepp som syftar till individens motivation, självsäkerhet, kompetens och kunskap att vara fysiskt aktiv genom hela livet. Detta är något som instruktörer kan bli utbildade inom och som sedan kan användas för t.ex. projekt eller samarbete med skolor.
Läs mer om MotoriQ och physical literacy här: läs mer här https://www.budokampsport.se/forbund/motoriq-physical-literacy/

Andra ämnen som diskuterade var marknadsföring av Taido, tävlingsverksamheten, barn- och ungdomsverksamheten samt KUTs upplägg i framtiden.
Resultatet av dagen var bland annat att förbundet tagit fram ett återstartsprogram som alla svenska Taidoföreningar kan delta i för att få igång sin verksamhet. Det finns nu även en tydlig plan för förbundets tävlings- och lägerverksamhet fram till VM 2023.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.