Power through motion

Avgifter

Årsavgiften / Träningsavgift / Övriga avgifter

Via medlemsavgiften är man medlem i Svenska Budo och Kampsportsförbundet (en del av Riksidrotts förbundet) där våra medlemmar är försäkrade. Vi är även anslutna till Svenska Taidoförbundet och World Taido Federation (WTF).

Betalas senast sista januari eller sista september, beroende på när man startar sin träning hos oss. Medlemsavgiften följer kalenderåret. Ni får faktura från föreningen. Föreningens PG är 476 86 38-1, vi har också Swish 123 510 69 35. Glöm ej att fylla i vad betalningen avser och för vem.

Organisationsnummer: 802406-5974. RF nr: 25851. Svenska Budo & kampsportsförbundet nr: 781.

Årsavgift / Medlemsavgift.

Alla: 400 Sek.

Terminsavgift Barntaido

Terminsavgiften för hösten skall vara STaF tillhanda senast sista augusti och för våren senast sista januari. Barnen har möjlighet efter varje termin att visa sin nya kunskaper som de lärt sig under terminen. Bälte eller slipp samt diplom är inkluderat i terminsavgiften.

Terminsavgifter Barntaido

Barn 7-12 år: 700 Sek.

Terminsavgift Taido

Terminsavgiften för hösten skall vara STaF tillhanda senast sista augusti och för våren senast sista januari. Medlem har möjlighet att träna både i Vällingby- eller Gubbängens dojo

Terminsavgift Taido

Ungdom 13 till 15 år: 900 Sek.
Vuxna och Ungdom från och med 15 år: 1700 Sek

Terminsavgift KishimotoDi

Terminsavgiften för hösten skall vara STaF tillhanda senast sista augusti och för våren senast sista januari. Som medlem i STaF så har man från det att man har graderat sig till svart bälte möjlighet att träna KishimotoDI. Vi tar gärna emot nya medlemmar till KishimotoDi.

KishimotoDi: 600 Sek

Shinsa-avgifter Taido

Medlem har möjlighet att gradera sig, testa sina kunskaper, detta under förutsättning att alla avgifterna är betalda. Alla grader registreras hos Word Taido Federation. Kyu grader ingår i teminsavgiften

Dan-grader (svart bälte) upp till 3 dan 10’000¥

Explosive Self Defence System, ESDS

Det sker ingen regelbunden träning i ESDS, utan detta är en verksamhet som bedrivs i kursform. Kursavgiften för ESDS varierar beroende på vilken kurs man går och var den hålls. Kursavgiften specificeras i inbjudan till kursen.

Falla Säkert

Här beror kostnaderna på var vi är och vilken kurslängd och kurs som efterfrågas. Vi strävar efter att ha en kurs på våren, en gång i månaden för barn i mellan 7 till 12 år i STaFs regi. Men vi åker också i mån om tid till er om ni vill. Kostnad: Se inbjudan