Power through motion

Vår historia

Om Stockholms Taidoförening, STaF

Här hittar ni lite om föreningens historia, våra ambitioner och visioner och annat smått och gott.

Föreningen Stockholms Taidoförening

Här hittar ni lite om föreningens historia, våra ambitioner och visioner och annat smått och gott.

Föreningen grundades på initiativ av Camilla Brorsson och Mikael Jansson i oktober 1989. Vår första dojo (träningshall) var i Gubbängshallen.

STaF har nu varit verksam i mer än 30 år. Genom Håkan Karlssons engagemang så bedriver vi också träning i Vällingby. Håkan sensei öppnade Vällingby dojo 2000. Vi är en ideell idrottsförening under Svenska Riksidrottsförbundet genom Svenska Budo & Kampsportsförbundet.

Föreningen är även ansluten till Svenska Taidoföbundet. Svenska Taidoförbundet är taidons nationella förbund som bl.a. sköter om examen i Taido samt utbildning. Svenska Taidoförbundet är medlem i World Taido Federation.

Utveckling

Sedan föreningen bildades har mer än 1 000 barn, ungdomar och vuxna graderat sig i vår förening. Föreningen har fostrat fram ett 20-tal svartbälten i Taido. Föreningen har vuxit och numera bedriver vi träning i både Gubbängen och Vällingby.

Under åren har vi tagit in andra stilar som vi också lär ut, självförsvar i form av Explosive Self Defence System ESDS samt nu senast klassisk Karate från Okinawa i form av KishimotoDi.

En annan form av samhällsinsats är att hjälpa till att begränsa skadorna vid fallolyckor speciellt för barn. Vi har utbildat våra instruktörer hos Yos Lotens som har jobbat med detta i mer än 25 år

Ambitioner och Visioner

Vår ambition är att ta tillvara våra medlemmars önskemål och behov i föreningen. Det ska vara roligt att träna taido. Vi strävar efter att erbjuda olika nivåer av fysisk och mental träning, tävling, social gemenskap samt kompetenta och välutbildade ledare m.m.

Vi har också visionen att öka utbudet av taidoföreningar i länet och vi hoppas att alla våra medlemmar vill hjälpa oss i denna process. Genom att bli fler kan vi göra fler saker tillsammans och ha flera olika aktiviter för våra medlemmar såsom internationella träningsläger samt tävlingar och internationella gästinstruktörer m.m.

Stockholms Taidoförening har idag många internationella kontakter. Vi har väletablerad kontakt med taidoföreningar i följande länder: Portugal, Frankrike, Holland, Danmark, Norge, Finland, Tyskland och Japan.

I norra Japan har vi ett utbyte med Tsuruoka Taidoklubb i Yamagata län. Tillsammans med Tsuruoka Taidoklubb så har vi ett utbyte för elever till självkostnadspris. Vi vill lära våra medlemmar att kunna möta människor och lära känna andra kulturer, så att vi kan öka förståelsen för andra kulturer och människor. Stockholms Taidoförening har tillsammans med Tsuruoka Taidoklubb en tro, att med hjälp av sådana här arrangemang kan vi göra det lättare och billigare att resa och på så vis skapa nya internationella kontakter. STaF hoppas att många elever skall använda sig av detta unika tillfälle att bli utbyteselev för att skapa livslånga och varaktiga vänskapsband mellan våra nationer.

Mål

Taido innebär i sin innersta natur att ständigt utvecklas. Detta mål har även Stockholms Taidoförening, så vi tror även att vi har något att tillföra dig i din personliga utveckling. Vi kan inte heller utvecklas utan medverkan från dig och våra övriga medlemmar.