Power through motion

Våra träningstider

Gubbängshallen MII

Gubbängensdojo

Barn. Måndagar. Grupp 1, kl.18:00 – 19:00
Vuxna. Måndagar. kl. 19:00 – 20:30.
Barn. Avancerd. Torsdagar. kl. 18:00 – 19:00  
Vuxna. Torsdagar. kl. 19:00 – 21.00
Vuxna. KishimotoDi. Fredag. kl. 18:00 - 19:30                          
Barn. Söndagar, Grupp 1, 17:00 – 18:00 Grupp 2, 18:00 – 19:00

Vällingbyhallen

Vällingbydojo

Barn. Måndagar kl. 17:00 -18:00. Vuxna 18:00 – 19:30
Blandgrupp. Lördagar, barn och vuxna. Kl. 11:30 – 13:30