Power through motion

Om KishimotoDi

Kort om KishimotDi

Klassisk Karate från Okinawa, Ryukyu Bugei, gammal Shurite. Kishimoto Soko, 1862 - 1945 var Taidons skapare, Seiken Shukumines sensei (lärare). Di betyder hand men också kampkonst i ett större perspektiv. I systemet ingår 4 stycken kator, Naihanchi, Nidanbu, Passai samt Kushanku. Vi tränar dessa kator och dess applicationer. De olika applikationerna består av slag och spark samt olika nedtagningar och manipulation av leder och nerver. Viktiga funktioner i KishimotoDi kata är sjunka och vrida och kata anses " mjuka" former. I applikation av KishimotoDi följer tre huvudsakliga principer : " undvika genom en tum ", "attack och försvar som en " och " kropp och teknik är ett”

Kort om teknik och applikation

Viktiga funktioner i KishimotoDi kata är sjunka och vrida och kata anses vara" mjuka" i former. I applikation av KishimotoDi följer tre huvudsakliga principer : 1, Undvika genom en tum. 2, Attack och försvar som en. 3, Kropp och teknik är ett”.

KishimotoDi är mjuk och följsam i rörelserna. Känslan hos motståndaren är annorlunda, då den upplevs som explosiv och kraftfull och väl lämpad att försvara sig mot mer än en motståndare. KishimotoDi passar kvinnor och män som vill börja med ett kampsystem för att utveckla sin koordination och fysik, höja sin livskvalité mentalt och fysiskt.

KishimotoDi

Historian om Kishimoto Soko 1862 – 1945

Soko Kishimoto föddes i byn Yabu som ligger nära staden Nago i norra Okinawa. Som ung tränade Kishimoto för Bushi Tachimura. Kishimoto ville lära sig Okinawa-te (Okinawisk stridsteknik). Förutom Okinawa-te studerade han också Kobudo (vapenträning), Sai och Bo var de vapen som Kishimoto tränade i huvudsak. En övning som Kishimoto gjorde som ung var att springa på trampdynorna utan att använda hälarna. Kishimoto tränade troligen varje dag i ca 5 år för Tachimura någon gång under perioden 1876-1886. Bushi Tachimura (1814-1899) hade troligen tränad för ”Tode” Sakugawa Kanga.(1762-1843) ungefär 5 år runt 1828-1833. Sakugawa som varit i Kina och tränade bland annat Matsumura Sokon (1809-1901) som var livvakt till de sista tre kungarna.

Kishimotos jobb

Bushi Tachimura arbetade som skatteindrivare före 1869 då kungadömet Ryukyu slutligen upplöstes av Japan och Prefekturen Okinawa infördes. Tachimura som skatteindrivare var impopulär bland bönderna. Vid en ålder av ca 55, var han på uppdrag från skatteuppbördskontoren på resa, i en by attackerad Tachimura av ca 20 män från byn. Ögonvittnen uppgav att han besegrade sina motståndare med mestadels sparkar. Strax efter denna incident, slutade Tachimura och flyttade från Shuri för att bedriva jordbruk i Motobu området väster om Nago. Tachimura skapade en version av Kusanku Kata som fortfarande praktiseras idag.

Kishimotos elever

Kishimoto flyttade senare till Agarie strax söder om staden Nago. Kishimoto förde Takemuras stridskonst vidare enligt traditionell metod med daglig träning under ca en 5 års period till bland annat Taidons grundare Seiken Shukumine (1925-2001) och Seitoku Higa (1921-2006) Bugeikan. Higa tränade ca 5 år under perioden 1932-1937 och Shukumine under åren 1939-1944. Man tror att Kishimoto bara har haft åtta elever under sitt liv.

Kishimotos taktik i strid

Kishimoto stridsmetod var av karaktären Ju (mjuk), Han ansåg att det inte var någon mening att bygga upp en hård kropp (Go) eftersom i verklig kamp så kunde man slå, sticka, sparka på vitala delar av människokroppen som man inte kan skydda med muskler, så som ögon, skrev, hals mm. Det är bättre att lägga tid på att lära sig träffa dessa vitala punkter.

Kishimotos sjätte sinne

Kishimoto var Buddist, han tillbringade mycket av sin tid i meditation och sägs att som ett resultat fick ”extra känsliga sinnen”. En natt utan månsken så blev Kishimoto attackerad bakifrån, Kishimoto undvek instinktivt attacken. När Higa senare frågade om hur det var möjligt att undvika attacken, så svarade Kishimoto. ”Jag kan se skuggorna”. Higa tolkade det som att skuggorna var de störningar som Kishimoto kände av pga. angriparens sinnesstämning. Kishimoto hänvisning till ”skuggor” som störningar i sitt sinne som orsakade av angriparens sinne. Kishimoto dog 1945, som civil under slaget om Okinawa.