Power through motion

Taido

Kort om Barntaido

Taidoträning anpassad för barn 6-12 år (Vällingby 6 - 12 år) Gubbängen (8 - 12 år)

"Med den anpassade taidoträningen vill vi bidra till barnens utveckling av motoriska färdigheter, rumsuppfattning, koordination samt rörelseglädje.
Målet är också att stärka barnens självkänsla vilken är en viktig grund för inlärningsförmågan, samt lusten att alltid försöka."

Enligt ovanstående utdrag ur instruktörshäftet "taido för barn", är syftet att bidra till fysisk, psykisk och social utveckling. Grundprinciperna, som används för att uppnå detta, är:

  • Anpassa taidon till barnen
  • Rörelseglädje - Maximera aktivitetsnivån!
  • Lär taido genom lek

Kort om Taido

Taido är ett Japansk kampsystem, Budo. Alla åldrar kan träna, vi har alla olika förutsättningar, det spelar absolut ingen roll hos oss. alla är välkomna.

Vi tränar individuelt, målet är att vi efter varje genomfört träningpass skall känna oss glada och nöjda med vår prestation.

Taido teknikerna består av spark- och slagtekning. Vi lär oss kontrolera teknikerna så att vi inte skadar varandra. Vi använder diverse pedagogiska hjälpmedel för att uppnå ett detta, t.ex. slag- och sparkkuddar.

Taido – For truly moving experiences

Vad erbjuder vi

Taido för barn

Stockholms Taidoförening erbjuder barn i åldrarna 6 till 12 år (Vällingby 6 – 12 år) (Gubbängen 8 till 12 år) en träningsform som är influerad av kampsport, gymnastik och funktionell träning. Den funktionella träningen och gymnastiken skall leda till bättre kroppskontroll, kroppsmedvetenhet samt ökad självkänsla. Taidoträningen skall leda till förståelse för ”sportsmanship” -rättvisa, etik, moral, regler, respekt och vänskap- så att barnen får en stabil fysisk och psykisk grund. Våra instruktörer strävar efter att ge ditt barn en rolig och allsidig träningsform.

Vi vill också utveckla barnens egna identiteter så att de vågar säga nej till exempelvis mobbing, alkohol och droger, och veta vad som är rätt och fel. Stockholms Taidoförening vill också lära barnen saker som att kunna stå emot grupptryck.

Om man låter sitt barn ha regelbunden fysisk aktivitet så syns detta i självförtroende, koncentration, bättre hälsa, stabilare psyke, förbättrad motorik, mm. Det är viktigt att barnen får en så allsidig träning som möjligt för att få en bra utveckling.

När man ska ta klivet från barntaido till nästa grupp så låter vi barnen/ungdomarna ha en ”inskolningsperiod”. Inskolningsperioden varierar i tid, beroende på individen.

Så här kan ett taidopass för barn se ut

Barnen ställer upp på en linje och hälsar på instruktörerna samt kollektivt på varandra. Sedan tar olika lekar vid för att förbereda barnen på själva Taidoträningen.

Lekarna har olika inriktningar så som muskelstärkande, motorik, problemlösning, kreativitet, aerob/anaerob träning. Efter lek så kommer själva Taidoträningen består av singel-, par- eller gruppövningar. I slutet på lektionen gör vi en nedtrappning som består av avslappning och/eller stretching i olika former.

För de barn som vill gradera sig finns det 12 grader för barn Dessa kallas ”mon” på japanska och det är gradering i slutet av varje termin. En gradering är en bekräftelse på att de har klarat av sin taidoträning.

Taido

”Passar Taido mig?” Alla kan träna Taido, oavsett ålder eller fysik, då du alltid börjar på ruta ett och får en organiserad träning hos oss för att bygga upp din fysik och kondition från det första träningspasset. Redan från början kommer du att utveckla kondition, styrka och koordination men även få testa på gymnastiska rörelser. Självklart hjälper vi dig igenom samtliga moment och vi har en väl utvecklad metodik för att träna säkert och undvika skador.

Hur ser ett vanligt träningspass ut?” Våra instruktörer ger dig pedagogiska och varierande träningspass med inhälsning, uppvärmning, teknikdel, parövningar, styrka och kondition, stretching och avhälsning.

”Hur är det med tävlingar då?”. För er som är tävlingsintresserade finns även tävlingsmoment. Du kan tävla i ett flertal nationella och internationell tävlingar, både i fight (jissen) och form (hokei) som singel- eller laggrenar.

Inom flertalet av de Japanska stridskonsterna så mäter man sin utveckling genom att visa sina färdigheter för en mästare, en test (shinsa) för att bedöma om dina färdigheter inom stridskonsten är på en bra nivå. Så gör även vi inom Taidon. Det är inget du måste göra, men det är en del av vårt japanska arv.