Power through motion

Tävla i Taido

Japan

Om Taidotävling

På en Taidotävling finns det olika grenar att tävla i. Har man en lång erfarenhet av Taido så är utbudet av grenar fler. Vi har både lag- och individuella grenar. Våra lag består oftast av 5 till 6 personer som kan vara mixade kvinnor och men. Tävlingsformerna är följande;

Individuell hokei (En förutbestämd form)

Här tävlar man två åt gången (en ”vit” och den andra ”röd”) och man utför var och en sin form samtidigt. De hokei som används för det mesta på tävling är någon av taidons fem grundprinciper för kroppsrörelser;

SEN (snurrande vertikalt).

UN (vågrörelse).

HEN (undanfallande).

NEN (snurrande horisontellt).

TEN (gymnastiska rörelse så som hjulningar, kullerbyttor, volter mm).

Bedömning görs av 3 st domare med en röd och en vit flagga var. Dommaren bedömer de tävlande från 10 punkter samt grundtekniker så som slag- och sparteknik, fotställningar, utgångsställningar mm.

De 10 punkterna är följande:

 1. Yoi, kishin – Förberett sinne, attityd
 2. Taijiku, seitai – Korrekt hållning (form och stabilitet)
 3. Kobo, inyo – Attack / försvar, minus- / plusenergi
 4. Kankyo, kyojaku – Kontroll av fart och kraft (snabb / långsam)
 5. Shinshuku, goju – Kontroll av rörelse (lång / kort) och anspänning
 6. Kiai, iriyoku – Fokuserad kraft i kiai (kraftljud)
 7. Shakugan, mokuhyo – Fast blick, riktpunkt
 8. Kokyu, seiho – Kontroll och tillämpning av andning
 9. Unsoku, unshin – Korrekt förflyttning
 10. Zanshin, kaitai – Efterglöd, reflektion

Lag-hokei (En förutbestämd form med 5 deltagare)

5 deltagare skall göra en form så synkroniserat som det är möjligt, man efterstävar att vara en enhet. Detta moment poängbedöms av 3 st domare.

Tenkai (En förutbestämd kamp, 5 mot 1)

Här skapar man en 30 sek lång fight där ”hjälten” skall besegra motståndarna. Hjälten får börja sin ”utslagning” av de fem motståndarna först efter 20 sek. och den sista motståndaren skall ”falla” inom 30 sekunder. De 5 motståndarna har var sitt nummer på ryggen, 1 till och med 5, där varje nummer symboliserar en av Taidons kroppsaxelförändringar.

Attackerna skall vara trovärdiga, d.v.s. de skall kunna träffa om inte shuyaku flyttar sig … vilket hjälten förstås gör! En bra tenkai är kreativt varierad och spektakulär kampkonst med effektiva och gärna nyskapande taidotekniker.

En Tenkai bedöms av 6 st domare som sätter poäng.

Individuell jissen (Fri kampl)

Jissen är taidofight med semikontakt vilket innebär kontrollerade slag- och sparktekniker mot överkroppens fram- och baksida samt svepningar, bensaxar och andra taidotekniker. Huvudet är inte en träffyta.

I jissen finns inga viktklasser. Matcherna har 2 st domare som delar ut helpoäng, halvpoäng samt kvartspoäng. När någon har fått ett helt poäng är matchen slut. Här kan man inte få en oavgjord match utan man måste tilldöma en seger till någon (sk arbetsseger), t.ex. den med mer fighting-spirit.

För att få poäng krävs:

 1. UNSOKU – att attacken inleds med förflyttning, där vinkelförändring söks
 2. SOTAI – kroppsrörelse (snurrande, våg-, undanfallande, vridande,rullande)
 3. SEIHO – korrekt slag, spark eller svep mot korrekt träffyta
 4. KIMEGI – kontrollerad träff med fokuserad kraft (kiai!)
 5. GENTAI – återvändande till säker position i kamae

Lag-jissen

Varje lag består av 5 deltagare som går varsin match. (se jissen ovan) mot varsin motståndare i det andra laget. Tvärt emot individuell jissen kan lagmatcher sluta oavgjort (HIKI-WAKE). Antal vunna matcher räknas för att utse det vinnande laget. Vid oavgjort resultat räknas antalet, med en enda teknik förvärvade, hela poäng (IPPON), sedan halva (WAZA-ARI) osv.

Varje lag består av 5 deltagare som går varsin match. (se jissen ovan) mot varsin motståndare i det andra laget. Tvärt emot individuell jissen kan lagmatcher sluta oavgjort (HIKI-WAKE). Antal vunna matcher räknas för att utse det vinnande laget. Vid oavgjort resultat räknas antalet, med en enda teknik förvärvade, hela poäng (IPPON), sedan halva (WAZA-ARI) osv.

Varje lagmedlem har dessutom en specialitet, som visas med ett nummer enligt nedan:

1: sen- (snurrande) och ungi (vågrörelser)

2: un- och hengi (undanfallande)

3: hen- och nengi (horisontellt vridande)

4: nen- och tengi (rullande)

5: ten- och sengi

Attacker med någon av dessa två kroppsrörelser ger dubbel poäng, exempelvis IPPON om det normalt skulle ha varit en WAZA-ARI.

Våra placeringar.

Klicka här