Power through motion

Träna med oss

Vår syn på träning

Träning

Oavsett ålder eller tidigare erfarenhet av träning så vill STaF erbjuda en stimulerande och utmanande träning. Träningen ska fungera för alla. Vi tränar i grupp, men vi fokuserar också på dig som individ.

Träning är en viktig del av livet. Träning är också ett av de främsta sätten, tillsammans med en bra kost, att hjälpa barn, ungdomar och vuxna att hålla sig i form och friska. I dagens samhälle får vi oftast för lite rörelse och motion. Skolan har dragit ned på fysiska aktiviteter och många jobb är idag inte så fysiskt krävande. Efter skolan eller jobbet blir det oftast mer stillasittande i form av avkoppling framför dator eller tv. Träning och kost gör ofta en stor skillnad för vår hälsa.

Hos oss tränar du upp din styrka, kondition, smidighet, koordination, lagkänsla och självförtroende på ett kreativt och inspirerande sätt. Genom träningen blir du mer harmonisk, då träning minskar stress, stimulerar din personliga utveckling och höjer livskvalitén. För att säkerställa träningskvalitén för dig genomgår våra instruktörer ett ledarskapsprogram.

Träna kampkonst ger en annorlunda träning, där fokus ligger på den egna inre utveckling, mental hälsa, får en bättre kognitiv kontroll, lika mycket som den fysiska utvecklingen.

Träning förbättrar inte bara dina fysiska förmågor. På senare tid har man forskat mycket kring träning och dess inverkan på vår hjärna. Forskningen har visat att träning också leder till en förbättrad inlärning.

Träning förbättrar inlärning i tre plan:

  • Det optimerar ditt tankesätt så att livlighet och motivation förbättras
  • Det förbereder och gynnar nervcellerna att binda sig till varandra, vilket är den cellulära basen för att ”logga in” ny information.
  • Det sporrar utvecklingen av nya nervceller från stamceller i hippocampus

Träning för barn

Taido för barn är framtagen för barn i åldrarna 8-12 år. De barn som börjar i Stockholms taidoförening blir omhändertagna av minst två erfarna instruktörer, som med hjälp av lek och Taidoteori och teknik hjälper barnen att förstå, lära känna och kontrollera sin kropp.

Barn som har en regelbunden fysisk aktivitet får ett bättre självförtroende, ökad koncentrationsförmåga, bättre hälsa, stabilare psyke, förbättrad motorik, m.m. Det är viktigt att barnen får en så allsidig träning som möjligt för att få en bra utveckling. Taido ger barnen en mycket allsidig träning. I Taido för barn ingår både fysisk träning såsom styrka och kondition samt koncentrationsövningar och ett förhållningssätt att bemöta varandra med respekt, barnen får sociala och emotionella färdigheter. Barnen tränar vi tillsammans i en grupp och varje barn får individuell feedforward .