Skip to content

STOCKHOLM HAR FLYTTAT SIN HEMSIDA  >

STF årsmöte 2024 sker i Rimnershallen, Uddevalla, efter tävlingen Taikeis Öppna Mästerskap, dock tidigast kl 16.00.

Dokument för årsmötet kommer tillgängliggöras under denna sida inom stadgad tid inför årsmötet.

Varmt välkomna!

Styrelsen

Dagordning

Verksamhetsberättelse 2023

Verksamhetsplan 2024

Back To Top