Skip to content
Tävlingsformer
Hokei

Hokei är en av de grundläggande tävlingsformerna inom Taido. Denna tävlingsform fokuserar på att utveckla och demonstrera teknisk precision och balans. Hokei-tävlingen involverar olika rörelsemönster och positioner, där utövarna strävar efter att utföra dem med stor noggrannhet och harmoni. Bedömningen sker utifrån hur väl utövarna kan kontrollera sina rörelser och utföra dem med elegans och kraft.

Jissen

Jissen är den mest realistiska tävlingsformen inom Taido och efterliknar kampsituationer. I Jissen-tävlingar möts två utövare i sparringmatcher där de använder sina Taido-tekniker för att försöka kontrollera och övervinna sin motståndare. Bedömningen grundar sig på effektivitet, precision och förmågan att tillämpa Taido-tekniker i en praktisk och dynamisk situation. Jissen är en utmanande tävlingsform som testar en utövares förmåga att använda Taido i verkliga självförsvarssituationer.

Tengi

Tengi är en tävlingsform inom Taido som betonar kreativitet och konstnärlighet. Utövarna skapar och framför egna koreografier, eller ”hokei” liknande, som kombinerar olika rörelser, attacker och försvarstekniker. Bedömningen i Tengi fokuserar på originalitet, flyt, och uttrycksfullhet i presentationen av Tengi. Det är en tävlingsform som ger utövarna möjlighet att visa sin personliga stil och kreativa uttryckskraft.

Back To Top