Skip to content
Taidotävling för barn
HOKEI, 6-9/10-12 år

3 barn åt gången går fram. Framför dem sitter var sin domare, som tittar på just deras hokei (inga jämförelser alltså).
Efter framförandet bekräftar domaren den eftersträvansvärda kvalitet som den tävlande visat särskilt väl med sin hokei …

budoanda (fokuserad som en samuraj, korrekt hållning och hälsning)
mod/kämpaglöd (tydligt nervös, men gör det ändå, ger inte upp)
kamratskap (visar vänlighet och hänsyn till sina medtävlare)
taidostil (stilrena kamae, unsoku och grundtekniker)
kreativitet (utvecklat sin hokei mer än en enkel teknik åt tre håll, eller omskapat ett möjligt ”misstag” till en ny lösning, improviserat)

… genom att hålla upp en skylt (en pärm med de 5 omdömena + möjlighet att lägga till ett eget) och uttala omdömet, t.ex. ”Budoanda!

Varje barn kommer att få 2 matcher/framföranden (till skillnad från vanlig taidohokei för ungdomar & vuxna finns här inget utslagningsmoment)

YAKUSOKU SOTAI, 6-12 år

3 domare, varav en kollar ”hjälten” och de andra var sin ”motståndare”. Efter framförandet, bekräftar respektive domare det som just deras taidoka visat särskilt väl (samma omdömen som vid hokei ovan).

JISSEN, 10-12 år
 • Tekniker markeras som i vanlig taidokamp mot kroppen (ej huvudet), men med ultralättkontakt. Det innebär att de endast ska nudda kroppen, och att träff med utsträckt teknik är OK.
 • Benskydd är obligatoriskt (för extra säkerhet, då öga-fot-koordination och kontroll av kraft (muskeltonus) är svårare än vid handtekniker). Benskydd (2 par röda + 2 par vita, stl S) tillhandahålls av arrangören (som kan boka sådana genom STF barnkommitté – barn@taido.nu)
 • Matchtiden är 1 min, effektiv tid (pausas vid alla avblåsningar).
 • Korrekta taidotekniker (med de 5 delarna: förflyttning+kroppsrörelse+hand/fotteknik+träff+avståndsgamae) bekräftas av domaren genom att denne pausar matchen och på svenska deklarerar t.ex: ”Röd, våg-slag, poäng!”, och sedan blåser igång matchen igen.
 • Ingen poängsummering eller matchvinstdeklaration sker dock.
 • De tävlande har alltså hela matchtiden på sig att göra så mycket rätt som möjligt. Vid hård kontakt, teknik riktad mot huvudet, eller annan fara pausas matchen och den tävlande varnas. Återupprepas det farliga beteendet stoppas matchen (barnet får en ny chans att göra rätt vid nästa matchtillfälle).
 • Efter varje match får de två deltagarna ett kort omdöme om vad matchdomaren sett att respektive barn visat särskilt väl (t.ex. ”bra snurrtekniker”) + ev. ett tips inför nästa match (”Om du börjar varje attack med sidsteg får du poäng också ;-)”). Då omdömet är riktat till deltagarna med ett formativt syfte, deklareras det inte för publiken.
 • Ingen totalsegrare utses. Domaren och de tävlande tackar varandra med en bugning.
 • Alla deltagande barn får minst 2 matcher.
 • Syftet är, liksom med hela systemet taido för barn, att stärka barnens självkänsla och taidospecifika självförtroende.
  Utöver den fysiska träningen innebär tävlingsinramningen en extra mental utmaning i form av potentiella stressorer som domare och publik. Att lära sig hantera dessa med fokus på att ha roligt tillsammans med nya och gamla taidokompisar och få visa sina färdigheter (och få positiv bekräftelse på dem) tror vi kan vara utvecklande för de deltagande barnen.
 • Det primära värdet för barnen här-och-nu hoppas vi även kan bidra till att fler barn vill fortsätta att delta på tävlingar som ungdomar och vuxna (utslagningsmomentet tillkommer först vid 13 års ålder, men även då eftersträvas nuförtiden att så många tävlande som möjligt ska få så mycket (positiv) erfarenhet som möjligt). Det skulle ge ett framtida värde för taido i Sverige.

 

Samtliga deltagare får minnesmedalj.

Back To Top