Skip to content
Taidotekniker
Taido bygger på rörelse, inte bara i 2-dimensioner (framåt/bakåt, åt sidorna) utan även under/över. Detta, att tänka och utföra sina tekniker i 3-dimensioner, är mycket ovanligt inom budo.
Sättet att röra sig har systematiserats i 8 fotförflyttningar, unsoku happo, och 5 sätt att röra kroppen, sotai ho, i attack och försvar. Sotai ho, taidons fem grundprinciper, liknas vid naturfenomen ur vilka kraften uppstår;
Sengi

Vertikalt spinnande, som vinden mellan träden.

Ungi

Stigande/sjunkande, som när havsvågen slår mot klippan.

Hengi

Undanfallande, som när molnen ändrar sin form efter vinden.

Nengi

Horisontellt spinnande, som en vattenvirvel.

Tengi

Rullandes, som en kulblixt i åskväder.

Dessa kombineras för att skapa ett kontinuerligt flöde av tekniker och rörelse.

Taidoteknikerna är konstruerade i enlighet med keiraku-systemet, som påverkar energiflödet. Keiraku-systemet innefattar bland annat idén om plus- och minusenergi, meridianerna (energibanor) och tsubos (vitala punkter) som används i traditionell kinesisk medicin. De stora rörelserna, tillsammans med andningstekniken, stimulerar det egna energiflödet. Samtidigt ger det kunskap om hur man manipulerar motståndarens energi.

Syftet med taido är, som för alla andra budo, att igenom kampen utvecklas som människa. Då taido är en modern budo eftersträvas utvecklandet av egenskaper som är viktiga i dagens samhälle; självförtroende, fokusering, flexibilitet, samarbetsförmåga och kreativitet.

Back To Top