Skip to content
Barnkommittéen
Kommittéer

Kommittéerna är förbundets utskott och hjälper till i arbetet för att stödja och utveckla taidon i Sverige.

Tävlings- & Domarkommittén
Den här kommittén jobbar med riktlinjer för tävlingar och ranking, ansvarar för SM, samt utformningen och utvecklingen av det svenska domarsystemet.

Tävlingsansvarig

Maria Larsson

Domaransvarig

Frank Ericson

Graderingskommittén
Utför och administrerar graderingar i Sverige. Endast medlemmar i graderingskommittén har rätt att utföra graderingar i Svenska Taidoförbundets regi.

Kommittén är godkänd av

NAMN

Ansvarig

NAMN

Kyoshi 7 dan

NAMN

Kyoshi 6 dan

NAMN

Kyoshi 5 dan

NAMN

Renshi 5 dan

NAMN

Renshi 4 dan

NAMN

Renshi 4-5 dan (Kandidater)

NAMN

Utbildningskommittén
Utbildningskommittén är ansvarig för taidons utbildningar. Taidoteknisk och teoretisk kunskap till våra medlemmar. Dessutom ska utbildningskommittén hålla sig ajour med de utbildningar som erbjuds av Svenska Budo- och Kampsportsförbundet.

Ansvarig

Eddie Herlin

Barnkommittén
Barnkommitténs syfte är att vara en långsiktig lösning för att kvalitetssäkra och utveckla det svenska systemet Barntaido. Detta fokuserar taidoträning, inklusive tävling, anpassat till barn upp till och med 12 år. Kommittén verkar även för spridningen av systemet genom t.ex. utbildning av barninstruktörer i taido.

Barnkommittén är ett rådgivande organ för Svenska Taidoförbundet. Kommittén underlättar styrelsens beslutande i frågor som rör den gemensamma barnverksamheten, genom att förbereda frågor/beslutsunderlag, och är Sveriges officiella kontakt för barnverksamhet inom taido.

Barnkommittén skall bestå av representanter för klubbar med en aktiv barnverksamhet. Vi strävar efter att ha följande kompetensfält representerade i kommittén:

  • Pedagogisk kompetens med inriktning på barn.
  • Idrottsmedicinsk kompetens.
  • Pedagogisk/utvecklingspsykologisk kompetens med inriktning på gruppdynamiska processer.
  • Traditionell taidospecifik kompetens.

Har du kompetens och idéer som kan bidra till barnkommitténs utvecklingsarbete? Tveka inte att höra av dig till barn@taido.nu!

Ansvarig

Eddie Herlin

MEDLAM

Namn

MEDLAM

NAMN

MEDLAM

NAMN

MEDLAM

NAMN

Back To Top