Skip to content
Graderingskommittén och Hannes Kannisto har under året arbetat med att ta fram en ny träningsmatrikel, vilken nu har godkänts av styrelsen.
Matrikeln introducerar två nya kyu-grader, 8 och 7 kyu (gult bälte utan/med märke). Detta för att  underlätta för våra klubbar att hålla nybörjarträningar och öka sitt medlemsantal, samt göra det enklare att starta nya klubbar.
Tanken med denna träningsmatrikel är följande:
  1. Att sänka tröskeln för första graderingarna, så att nybörjare och taidokas i sin tidiga ”karriär” känner att de klarar av graderingen och inte slutar pga att de inte känner sig redo
  2. Följa Taido Hon’In:s riktlinjer kring taiki, doko och seigyo
  3. Att bygga upp koordination, styrka och kroppskontroll på ett bra sätt
  4. Knyta ihop barntaidosystemet med graderingssystemet för ungdomar och vuxna. Om barnet har uppnått 1 mon bör hen kunna få 6 kyu direkt. 2 mon bör motsvara 7 kyu och 3 mon motsvara 8 kyu
Den nya träningsmatrikeln är en rekommendation som det står klubbarna fritt att följa, så länge Taido Hon’Ins minimiregler följs.
Denna nya träningsmatrikel kommer följas upp under kommande år för att utvärdera resultatet, som vi hoppas leda till ökat medlemsantal. Input och frågor kan skickas till Mikael Jansson (president@taido.se) och Hannes Kannisto (hannes.kannisto@taido.se).

 

 

Träningsmatrikel Svenska Taidoförbundet 2024-01-24

Back To Top